ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 1. ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
 2. ดูแลการขับถ่าย ทำแผลกดทับ
 3. วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)
 4. คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอาการผิดปกติจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 5. ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา
 6. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

งานบริการที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

 1. ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 2. ดูแลการกระตุ้น การรับรู้ของผู้ป่วยด้านสมอง
 3. ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม
 4. กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
 5. กิจกรรมด้านศาสนา เช่น การทำใส่บาตร
 6. กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกานต์ วันลอยกระทง
 7. การบริการพบแพทย์ตามนัด โดยเจ้าหน้าดูแล 1 คน

สิ่งที่ผู้ป่วยได้รับในอัตราค่าบริการ

 1. การดูแลตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 2. บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันต่างๆ
 3. ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
 4. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 5. ทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ
 6. ได้รับบริการกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 7. บริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
 8. ผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ 4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์กำหนด
 9. จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
 10. บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด (ญาติเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)
 11. ห้องพัก พร้อม พัดลม เครื่องปรับอากาศ
 12. ห้องน้ำ พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
 13. ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด
 14. และอื่นๆตามความเหมาะสม

สิ่งที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ

 1. ค่าบริการทางการแพทย์
 2. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 3. อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง 
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และเจ้าหน้าที่พาไปตรวจตามแพทย์นัด
 5. ค่าผ้ารองซับและผ้าอ้อมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
 6. ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟันฯลฯ   

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค รายวัน , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค รายสัปดาห์ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค รายเดือน , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค แฮปปี้ เนอร์สซิ่งโฮม

© 2016-2018 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกัลปพฤกษ์.com All Rights Reserved. || ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค