ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่แฮปปี้เนอร์สซิ่งโฮมรับดูแล

 1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
 2. ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด
 3. ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 4. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 5. ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 6. ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 7. ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
 8. ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 9. ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 10. ผู้ป่วยภายหลังการผ่านตัดที่ต้องการฟื้นฟู
 11. ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 12. ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

ปล.ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการเข้าพัก

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติจำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและของญาติ
 3. เอกสารประวัติการรักษา เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการรักษาพยาบาล เช่น ใบรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ์ การรักษาพยาบาลทางการแพทย์
 5. ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ

อัตราค่าบริการของแฮปปี้เนอร์สซิ่งโฮม

การบริการดูแลของเรามีทั้งแบบรายเดือน , แบบรายสัปดาห์ , แบบรายวัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค รายวัน , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค รายสัปดาห์ , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค รายเดือน , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค แฮปปี้ เนอร์สซิ่งโฮม

© 2016-2018 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกัลปพฤกษ์.com All Rights Reserved. || ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค